آب مروارید به شکل بلورهای متعدد رنگارنگ در بیمار مبتلا به دیستروفی میوتونیک

آب مروارید به شکل بلورهای متعدد رنگارنگ در بیمار مبتلا به دیستروفی میوتونیک

آب مروارید به شکل بلورهای متعدد رنگارنگ در بیمار مبتلا به دیستروفی میوتونیک

پاسخ

چهارده + 18 =