جراحی  BiOptics

جراحی  BiOptics

به عمل جراحی چشم های مبتلا به ضعیفی و آستیگماتیم بسیار زیاد که برای درمان آن دو روش جراحی لازم باشد جراحی BiOptics گفته میشود. در جراحی BiOptics  معمولا ابتدا بخش زیادی از ضعیفی چشم با یک عمل داخل چشمی درمان می شود  و ۱ تا ۶ ماه بعد با یک عمل روی قرنیه باقیمانده ضعیفی و آستیگماتیسم بیمار درمان می شود.

انتخاب صحیح دو نوع مختلف عمل جراحی چشم و رعایت الویت و فاصله زمانی مناسب بین دو جراحی مهم و در دید نهایی بیمار بسیار موثر است. در افراد مبتلا به نزدیک بینی و آستیگماتیسم بسیار زیاد ابتدا با جراحی لنز داخل چشمی  ICL بیشترین قسمت ممکن از نزدیک بینی را درمان و یک تا دو ماه بعد با لازک یا لیزیک آستیگماتیسم و باقیمانده نزدیک بینی درمان میشود. درافراد مبتلا به قوزقرنیه ابتدا با عمل CCL و یا رینگ داخل قرنیه آستیگماتیسم نامنظم قرنیه را درمان و حداقل شش ماه پس از عمل اول با کارگذاشتن لنز Toric ICL در داخل چشم ضعیفی و باقیمانده آستیگماتیسم او درمان میشود.

در افراد مبتلا به آب مروارید و دوربینی یا نزدیک بینی و آستیگماتیسم بسیار زیاد میتوان همزمان با عمل جراحی آب مروارید ضعیفی چشم را نیز در نمره لنز درنظر گرفته و لنزی داخل چشم کار گذاشته شود که همه نمره عینک او را نیز درمان کند و سپس با رعایت فاصله زمانی ۶ تا ۸ هفته و پایدار شدن وضعیت چشم عمل لازک یا لیزیک برای درمان آستیگماتیسم و اعوجاج دید بیمار انجام شود.

با عمل BiOptics  و انتخاب دو عمل جراحی متناسب با شرایط چشم هر بیمار در واقع امکان تنظیم دید دقیق  Fine Tuning با دستگاهها و تجهیزات پیشرفته امروزی برای چشمهای بسیار ضعیف میسر شده و بینایی این بیماران نسبت به قبل از عمل بطور چشم گیر بهبود پیدا می کند.

 

برخی دیگر از خدمات دکتر بلالی متخصص چشم :

راه های ارتباطی دکتر بلالی متخصص چشم :

منتظر نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم

پاسخ

4 × 2 =