عیب انکساری Refractive Error

عیب انکساری  Refractive Error

در چشم سالم لایه اشک، قرنیه، مایع زلالیه، عدسی و زجاجیه محیطهایی شفاف هستند که نور و تصویر را از خود عبور می دهند و مشابه یک عدسی همگرا موجب می شوند که تصویر کامل و واضح اشیاء روی لکه زرد شبکیه تشکیل شود .

عیب انکساری حالتی است که بدلیل تغییر در ضخامت یا انحنا و یا دانسیته  هریک از محیط های فوق تصویر واضح روی شبکیه چشم تشکیل نمی شود .

نزدیک بینی ، دور بینی و آستیگماتیسم انواع مختلف عیب انکساری هستند .

 

نزدیک بینی

در بیماری نزدیک بینی تصویر اشیاء جلوی شبکیه تشکیل می شود و بیمار نزدیک را خوب می بیند اما اشیاء دور را محو می بیند، برای اصلاح نزدیک بینی عینک با عدسی واگرا تجویز می شود.عدسیهای واگرا موجب کوچک شدن تصویر اشیاء میشوند .

دوربینی

در بیماری دوربینی تصویر اشیاء در پشت شبکیه چشم تشکیل می شود بنابرین بیمار نزدیک را محوتر از دور می بیند، عینک دوربینی اشیاء را بزرگتر از اندازه واقعی خود نشان می دهد .

در آستیگماتیسم

در آستیگماتیسم تصویر یک نقطه در چشم تبدیل به خط می شود بنابراین فرد تصویر یک مربع را بصورت یک مستطیل یا لوزی می بیند.

عیوب انکساری علاوه بر کاهش دید، موجب اعوجاج در دیدن تصاویر یا Aberration می شوند ، اعوجاج یا Aberration را می توان با دستگاه های چشم پزشکی به نام Aberrometer اندازه گیری نمود . دستگاه های Aberrometer بر اساس قوانین و معادلات فیزیک اپتیک از جمله معادلات Fourier و اصول Hartman-Shack اعوجاج های چشم را بطور بسیار دقیق اندازه گیری و دیاگرام آن را ترسیم می نماید .

اعوجاج دید در افراد دوربین و نزدیک بین و آستیگمات منظم و نامنظم با یکدیگر متفاوت است

 

برخی دیگر از خدمات دکتر بلالی متخصص چشم :

راه های ارتباطی دکتر بلالی متخصص چشم :

منتظر نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم

پاسخ

ده − پنج =